Om bloggen

Att vistas utomlands under utbildningen ger värdefulla kontakter, branschkunskaper och personlig utveckling. Vi på Realgymnasiet jobbar för att skapa möjligheter för våra elever att vistas utomlands under sin utbildning. Vi arbetar både med APL (arbetsplatsförlagt lärande) och utbyten av olika slag.

 ”När vi ser hur elever växer och blir mer anställningsbara, vet vi att vi har lyckats. Det är så roligt” säger Anna Hellström som arbetat med internationalisering på Realgymnasiet.

På den här bloggen och länkar till andra bloggar kan du läsa om både elevernas och personalens upplevelser och äventyr. Många resor är inkluderade i olika projekt som blivit beviljade medel via Universitets och Högskolerådet så som Atlas, Erasmus och Athena.

Välkommen att följa med oss på vår resa!

Vid frågor kontakta:
Evelyn Kyrk
Central internationaliseringssamordnare
evelyn.kyrk@realgymnasiet.se