Regler & villkor

Dessa villkor kan uppdateras när som helst, har du redan bokat kommer du då att få ett mail med ändringarna. Accepterar du inte dessa svarar du på mailet och får full ersättning för din förbokning.

1.1 Registrering

När du förbokar går du med på att vi (Realgymnasiet) får lagra din bokningsinformation samt personnummer fram tills det att LAN:et blir av. Ditt personnummer kommer enbart lagras i statistiksyfte.

1.2 Alkohol & drogpolicy

Alkohol och droger tolereras ej. Vid innehav sker omedelbart utkast samt polisanmälan vid innehav av olaga droger. Rökning sker utomhus.

1.3 Sovpolicy

Totalt förbud att sova på annat ställa än i sovsalen.
Vid brott mot detta kan eventuellt utkast ske. Vi kommer alltid att ha minst en person patrullerande i korridorerna.

1.4 Material

Vi står för plats, nätverk och ett begränsat antal strömuttag.
Ni förväntas själv ta med dator, skärm och diverse samt grendosa och nätverkskabel.

1.5 Olaglig programvara

Nedladdning samt spridning av olaga programvara tolereras ej. Nätverket kommer att övervakas för detta.

1.6 Pornografi

Detta LAN är ämnat för alla åldrar, ingen typ av pornografi är därför tillåtet.

1.7 Diverse elektronik

Ljudanläggningar är helt förbjudna i klassrummen.
Mikrovågsugn är inte heller tillåtet att ta med, det kommer att finnas att låna.

1.8 Vandalism

Vi accepterar ingen slags vandalism, sker detta blir ni ersättningsskyldiga och vid grövre brott kommer en polisanmälan att upprättas. Detta gäller även nedskräpning, släng skräpet i soptunnorna som finns i klassrummen.
Nedskräpning kommer att bötfällas med upp till 200:-.

1.9 Egna objekt

LAN Reals organisatörer ansvarar inte för eventuella skador/borttappningar under Lanets gång.